Asset Management. Usługa skierowana do inwestorów

W dzisiejszych czasach wiele mówi się o tym, co zrobić, żeby pomnażać posiadany majątek. Sposobów jest wiele. Niektóre z nich są stosunkowo proste i sprawdzają się w przypadku osób indywidualnych. Inne wymagają zaawansowanej wiedzy i dedykowane są dla „dużych graczy”. Przykładem może być usługa Asset Management. Na czym polega ta opcja? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Czym jest Asset Management?

Asset Management to usługa polegająca na zarządzaniu kapitałem lub wybranymi instrumentami finansowymi. Opcja ta jest skierowana do inwestorów instytucjonalnych i inwestorów indywidualnych, którzy posiadają duży majątek. Usługę Asset Management mogą świadczyć domy maklerskie i towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

W praktyce usługa ta polega na powierzeniu w ręce Asset Management Company różnych składników majątku, po to, by firma inwestowała, pomnażała i lokowała środki finansowe w sposób, który przynosi najwięcej korzyści dla klienta. Usługa może obejmować również doradztwo inwestycyjne nieruchomości w województwie mazowieckim. Cała współpraca odbywa się na warunkach określonych w umowie.

Co warto wiedzieć o Asset Management?

Strategia inwestycyjna prowadzona w ramach Asset Management jest dopasowana do potrzeb klienta, a także do planowanego czasu inwestycji, poziomu ryzyka, jaki jest akceptowany przez inwestora, stopy zwrotu, a także płynności środków.

Asset management może przybierać różne postacie, w tym Infrastructure Asset Management i Road Asset Management.

Należy pamiętać, że:

  • koszty Asset Management nie są wliczane w wycenę portfela inwestycyjnego,
  • istnieje możliwość odliczenia kosztów związanych z Asset Management od podatku dochodowego,
  • w większości przypadków nie istnieją opłaty związane z wpłacaniem i wypłacaniem zgromadzonych środków.