Komercjalizacja powierzchni handlowych podnosząca wartość nieruchomości

Głównym celem komercjalizacji powierzchni handlowych jest podniesienie ich wartości oraz dostosowanie obiektów do aktualnych warunków rynkowych. Na komercjalizację składa się zespół różnych czynności, które w dłuższej perspektywie przekładają się na osiąganie wyższych i stabilnych dochodów z najmu przez inwestora. Tak naprawdę jest to dość skomplikowany proces – dąży się bowiem do maksymalizacji zysków przy jednoczesnej marginalizacji ryzyka.

Etapy komercjalizacji nieruchomości

Proces komercjalizacji powierzchni handlowych opiera się na dokładnym badaniu rynku i analizie potencjału nieruchomości. Na tej podstawie przygotowuje się strategię wraz z budżetem i określa optymalny dobór najemców pod względem branż. W fazie koncepcyjnej bada się także otoczenie nieruchomości, zwłaszcza pod kątem obiektów o podobnym przeznaczeniu. Kluczowe jest bowiem zdefiniowanie przewag nad konkurencją.

Proces realizacji komercjalizacji ma na celu pozyskanie najemców przy zastosowaniu rozmaitych technik marketingowych. Bardzo często przeprowadza się badanie zainteresowania najmem wśród potencjalnych klientów oraz stosuje się działania outdoorowe. Kolejny krok to negocjacje warunków finansowych zwieńczone podpisaniem umów najmu, które zabezpieczać interesy obydwu stron – doradztwo inwestycyjne nieruchomości w Warszawie to usługa obejmująca także podpisanie korzystnych umów.

Zalety komercjalizacji lokali

Obecnie etap poszukiwania najemców zaczyna się na długo przed rozpoczęciem prac budowlanych, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka inwestycyjnego. Dzięki komercjalizacji powstają obiekty szyte na miarę potrzeb przyszłych inwestorów, co pozwala na zawarcie umów najmu długoterminowego. Niezbędny jest także wybór zarządcy budynku, który zadba o prawidłowe funkcjonowanie obiektu.