Na czym polega proces komercjalizacji i rekomercjalizacji nieruchomości?

Komercjalizacja i rekomercjalizacja to procesy, których głównym celem jest podniesienie wartości nieruchomości, dostosowanie jej do aktualnie panujących warunków rynkowych oraz budowa długoterminowej atrakcyjności inwestycyjnej. Jest to zespół rozmaitych działań, które prowadzą do uzyskania stabilnych dochodów na oczekiwanym przez inwestora poziomie. W jaki sposób realizuje się wyznaczone cele w ramach komercjalizacji i rekomercjalizacji nieruchomości? Kilka informacji na ten temat w dalszej części wpisu.

Specyfika komercjalizacji nieruchomości

Komercjalizacja nieruchomości to złożony proces, który dąży do osiągnięcia maksymalnych korzyści finansowych przy jednoczesnym minimalizowaniu potencjalnego ryzyka. W pierwszym etapie zawsze należy dokładnie zbadać rynek i opracować strategię komercjalizacji. Od tego w dużej mierze zależy sukces podjętych działań. W zależności od tego, jaki charakter ma dana nieruchomość handlowo – usługowa (np. centrum outletowe, dyskontowe czy też modowe) oraz do czego jest przeznaczona, trzeba określić optymalny dobór najemców. Jest to niezbędne dla osiągnięcia synergii pomiędzy poszczególnymi brandami, a także dla zwiększenia potencjału inwestycyjnego. Następnie przygotowywany jest budżet z uwzględnieniem szacunkowych kosztów fit-out.

Kiedy wcześniejsze etapy są już wdrożone, można przeprowadzić pełen proces komercjalizacji, który obejmuje m.in. pozyskanie najemców, negocjowanie z nimi warunków finansowych, technicznych i treści umów najmu. Od dnia otwarcia obiektu niezbędna jest też koordynacja techniczna najemców. W ramach podejmowanych działań opracowywany jest też budżet zamknięcia procesu komercjalizacji.

Kompleksowe usługi świadczone przez naszą firmę obejmują wszelkie opisane powyżej i wiele innych czynności, jakie wdrażane są w ramach procesów komercjalizacji nieruchomości.

Proces rekomercjalizacji nieruchomości

Rekomercjalizacja to zmiana funkcji nieruchomości, co też ma na celu podniesienie jej wartości, generowanie przyszłych zysków i realizowanie innych założeń biznesowych. W tym przypadku najczęściej mamy do czynienia z przekształceniem istniejących już punktów usługowych, handlowych czy biurowych w nowoczesne, odpowiadające współczesnym standardom obiekty. Prace nad funkcjonującą już nieruchomością mogą mieć różny charakter. W ramach naszych działań zawsze zapewniamy klientom przede wszystkim fachowe doradztwo i opiekę optymalizacyjną. Dokonujemy analizy funkcjonalnej danego obiektu, opracowujemy strategię i przygotowujemy budżet przychodowy z perspektywą. Następnie wdrażamy, realizujemy i koordynujemy proces wynajmu powierzchni zgodnie z przyjętą strategią. Zajmujemy się też negocjacjami i renegocjacjami warunków umów najmu w imieniu klienta.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej firmy.