Komercjalizacja i rekomercjalizacja

Zarówno proces komercjalizacji jak i rekomercjalizacji mają na celu podniesienie wartości nieruchomości, jej dostosowanie do środowiska rynkowego oraz budowanie długoterminowej atrakcyjności inwestycyjnej.

W ramach usługi komercjalizacji oferujemy:

 • Opracowanie strategii komercjalizacji
 • Określenie optymalnego doboru najemców z uwzględnieniem synergii zachodzącej pomiędzy poszczególnymi brandami, przy uwzględnieniu maksymalizacji zysku Inwestora
 • Przygotowanie budżetu z uwzględnieniem szacunkowym kosztów fit-out
 • Prowadzenie pełnego procesu komercjalizacji , t.j. pozyskiwanie najemców, negocjowanie warunków finansowych i technicznych, negocjowanie umów najmu
 • Uzgadnianie załączników technicznych z uwzględnieniem optymalizacji kosztowej oraz budżetu
 • Koordynacja techniczna najemców do dnia otwarcia obiektu
 • Opracowanie budżetu zamknięcia procesu komercjalizacji

Rekomercjalizacja obejmuje pracę nad funkcjonującym obiektem:

 • Doradztwo, opieka optymalizacyjna w działającym centrum
 • Analiza funkcjonalna nieruchomości
 • Opracowanie strategii pozycjonowania i komercjalizacji obiektu
 • Przygotowanie budżetu przychodowego z perspektywą
 • Realizacja i koordynacja procesu wynajmu powierzchni zgodnie z przyjętą strategią
 • Negocjacje i renegocjacje warunków umów w imieniu Inwestora