Zabezpieczenie działek

Dbamy o kompleksowe zabezpieczenie gruntów, analizując kwestie prawne, regulacyjne oraz infrastrukturalne, aby zapewnić solidną podstawę dla inwestycji.

W tym zakresie zajmujemy się:

    • Identyfikacją i ofertowaniem nieruchomości do zakupu;
    • Analizę nieruchomości pod względem planistycznym oraz możliwości realizacji określonego obiektu;
    • Analizę finansową oraz opracowanie biznesplanu dla nabywanej nieruchomości;
    • Prowadzenie negocjacji dotyczących warunków nabycia nieruchomości i konkluzja umowy;
    • Koordynacja procesu nabycia nieruchomości do czasu przeniesienia własności.