Wsparcie przy finansowaniu inwestycji

Doradztwo oraz pełna organizacja procesu pozyskiwania finansowania z zewnętrznych źródeł.

Nasze usługi obejmują cały cykl pozyskiwania finansowania:

  • Nawiązanie współpracy oraz utrzymywanie relacji z instytucjami finansowymi, m.in. bankami i spółkami leasingowymi w zakresie pozyskiwania finansowania dedykowanego dla projektów komercyjnych jak i na potrzeby bieżącej działalności spółek;
  • Przygotowywanie dokumentacji oraz wniosków na potrzeby instytucji finansujących wymaganych do podjęcia decyzji kredytowej;
  • Przeprowadzanie monitoringu bądź przeglądów okresowych związanych z zawartymi umowami o finansowanie;
  • Negocjowanie warunków finansowania;
  • Zarządzanie dokumentacją transakcyjną w trakcie trwania umowy kredytowej bądź leasingowej;
  • Koordynowanie prac z podmiotami zewnętrznymi, które są niezbędne w całym procesie kredytowania tj. rzeczoznawcy majątkowy, kancelarie prawne, audytorzy techniczni oraz inne podmioty będące elementem kompletnego procesu inwestycyjnego.