Identyfikacja perspektywicznych lokalizacji

Wspieramy naszych klientów w wyborze najbardziej atrakcyjnych lokalizacji inwestycyjnych, przeprowadzając analizę rynkową i uwzględniając kluczowe czynniki wpływające na sukces projektu.

Wspieramy inwestorów, oferując:

    • Analizę chłonności wraz z wytycznymi dla realizacji danego obiektu;
    • Analizę potencjału handlowego wskazanej nieruchomości;
    • Wytyczne projektowe mające na celu optymalizację powierzchni i użyteczności obiektu pod względem komercyjnym i technicznym;
    • Optymalizacje kosztowe z uwzględnieniem standardów rynkowych;
    • Poszukiwanie i pozyskiwanie partnerów biznesowych.