Strategie komercyjne i marketingowe

Doradztwo strategiczne obejmuje ocenę, rekomendacje i praktyczne rozwiązania dla każdego z punktów cyklów życia nieruchomości.

Doradztwo strategiczne obejmuje ocenę, rekomendacje i praktyczne rozwiązania dla każdego z punktów cyklów życia nieruchomości, poczynając od fazy przed-inwestycyjnej.

Oferujemy pełne spektrum pracy strategicznej nad planowanym bądź działającym obiektem, wraz z możliwością wprowadzenia proponowanych rozwiązań, w tym:

  • Doradztwo strategiczne w zakresie funkcjonalnego oraz marketingowego standingu obiektu, w tym ocena i kierunki optymalizacji wraz z rekomendacjami
  • Identyfikacja potencjału inwestycji i wypracowanie pozycjonowania rynkowego wraz koncepcją praktycznej aplikacji
  • Przygotowanie strategii operacyjnej na bazie badań i analiz rynkowych, field-research oraz najlepszych praktyk i doświadczeń zespołu
  • Przygotowanie planów marketingowych, obejmujących wprowadzenie na rynek, budowanie marki, otwarcie i funkcjonowanie obiektu
  • Analiza istniejącego obiektu pod kątem działań marketingowych i komunikacji wraz z przygotowaniem taktyki optymalizacji i narzędzi zmian