Usługi związane ze wsparciem procesu inwestycyjnego

Wsparcie procesu inwestycyjnego to szereg działań mających na celu wdrożenie różnych usprawnień w zakresie kosztów i procedur administracyjnych związanych z planowanym przedsięwzięciem oraz z zarządzeniem posiadanymi nieruchomościami gruntowymi. W zakres wsparcia procesu inwestycyjnego wchodzą:

  • Wytyczne projektowe służące optymalizacji powierzchni i użyteczności obiektu
  • Analiza potencjału nieruchomości
  • Przedstawienie założeń budżetowych wraz z optymalizacją kosztów z zachowaniem standardów rynkowych
  • Poszukiwanie partnerów biznesowych
  • Współpraca z architektami i projektantami

W zakres wsparcia procesu inwestycyjnego bardzo często wchodzi analiza stanu prawnego nieruchomości oraz negocjacja umów z podwykonawcami, a także pomoc w postępowaniu przed organami administracyjnymi i doradztwo w zakresie możliwości sfinansowania inwestycji. Wsparcie inwestycyjne udzielane jest także na etapie negocjowania warunków najmu. A zatem doradztwo inwestycyjne nieruchomościto szereg działań mających wspierać inwestora na każdym etapie planowanego przedsięwzięcia.

Korzyści dla inwestora

Dzięki wsparciu procesu inwestycyjnego przedsięwzięcie jest zoptymalizowane pod względem kosztów i możliwe do zrealizowania w wyznaczonych w harmonogramie terminach. Wdrażane są bardziej efektywne rozwiązania i przygotowuje się dokładniejsze projekty, przez co proces inwestycyjny staje się bardziej opłacalny i przewidywalny. Kluczowa jest jednak współpraca wszystkich uczestników przedsięwzięcia na wielu płaszczyznach oraz sprawna komunikacja i jednolity system raportowania i kosztorysowania. Proces inwestycyjny traktowany jest jako całość, a poszczególne elementy tworzą spójny system i bezpośrednio na siebie wpływają. Pozwala to na wychwycenie błędów, zanim powstaną.